Zaštita podataka

JaZnam je vlasništvo kompanije Valicon d.o.o.


VALICON je kompanija za marketinško savjetovanje i istraživanje koja posluje na području Jugoistočne Evrope i u svom radu ima desetogodišnje iskustvo. Više podataka o radu kompanije Valicon naći ćete na web stranici www.valicon.net.


Društvo Valicon d.o.o., koje ima u vlasništvu web panel JaZnam ima isključivo pravo upravljanja navedenim panelom, posluje u skladu sa važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine o zaštiti ličnih podataka, a vođeno je i preporukama međunarodnih organizacija koje upravljaju djelovanjem marketinško-istraživačkih agencija, poput ESOMAR i AAPOR.


U kompaniji Valicon garantujemo da će se dobijene informacije koristiti isključivo u istraživačke svrhe.

U kompaniji Valicon garantujemo da ćemo Vaše lične podatke, i sve druge podatke prikupljene tokom registracije, zaštititi od objavljivanja drugim osobama. Također, podatke prikupljene u našem istraživanju (npr. odgovore na pitanja u anketama, transkripte fokus grupa...) nećemo koristiti na način koji bi mogao da otkrije Vaš identitet, osim u slučaju kada pojedinac izričito pristane na to.

Registracijom na panel pojedinac (u nastavku: član) daje svoj pristanak da, za potrebe upravljanja članstvom i provođenja marketinških istraživanja kao i ispitivanja javnog mnjenja na panelu JaZnam, kompanija Valicon d.o.o. (u nastavku: čuvar ličnih podataka) prikuplja sljedeće informacije o pojedincu:

 

1. adresa elektronske pošte,

2. podatke koje član daje kao odgovore na pitanja u anketi,

3. podatke o broju anketa u kojima je član učestvovao, kao i da li su to nagradna istraživanja ili istraživanja u kojima nema nagrađivanja.

 

Čuvar ličnih podataka može koristiti gore navedene informacije u svrhu marketinških istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja koje je član naveo u postupku registracije (označavanje vrsta istraživanja u kojima bi želio da učestvuje – tačka 3.1. dokumenta Uslovi i pravila učestovanja).


Član dopušta da se gore navedene informacije, ako je to potrebno za navedene namjene, prenose drugim osobama, ali tek nakon prethodnog odobrenja člana.


Član prijavom na panel potvrđuje da je upoznat sa pravom na uvid, prepis, kopiranje, ažuriranje, ispravke, blokiranje i brisanje ličnih podataka, koja se odnose na njega, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka.


Član dobrovoljno prosljeđuje lične podatke čuvaru ličnih podataka (Valicon d.o.o.), dok se kompanija Valicon d.o.o. obavezuje da će gore navedene podatke prikupljati samo na temelju individualnog i dobrovoljnog pristanka. U slučaju da član ne želi da da saglasnost za prikupljanje ličnih podataka, član ne može postati član web panela JaZnam.


Svi lični podaci člana i odgovori na pitanja u anketi su povjerljivi. Svi prikupljeni podaci obrađuju se anonimno. Rezultate istraživanja objavljujemo tako što ih razvrstavamo u određene grupe (npr. mladi, tročlana porodica,...), i rezultati kao takvi ne mogu se povezati sa pojedincem.


Garantujemo Vam da nećemo slati neželjenu poštu (SPAM). Vašu adresu elektronske pošte (e-mail) nećemo prosljeđivati drugim osobama, osim ako Vi to ne dopustite.

U kompaniji Valicon garantujemo da se NE bavimo direktnim marketingom (prodajom). Na to nas, uz ostalo, obavezuju gore navedeni kodeksi. Kompanija Valicon se isključivo bavi savjetodavnim i istraživačkim djelatnostima.


Učestvovanje u svim vrstama marketinških istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja je dobrovoljno, dok se naš poziv na učestvovanje upućen Vama, temelji na Vašem prethodnom odobrenju. Isto tako, imate pravo da se bilo kada odjavite sa panela. Detalji o ovome mogu se pronaći u Uslovima i pravilima učestovanja.


U kompaniji Valicon ulažemo napor kako u istraživanje ne bismo uključili osobe mlađe od 15 godina bez saglasnosti njihovih roditelja ili staratelja. Pri tome smo vođeni kodeksom COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Na žalost, potpuna identifikacija osobe putem interneta nije moguća, zato se ne isključuje mogućnost greške kod gore navedenog problema.


U provođenju online anketa u kompaniji Valicon koristimo male tekstualne datoteke – „kolačiće“ (cookies). Takve datoteke se čuvaju na računaru korisnika interneta. „Kolačiće“ koristimo samo kako bi se osigurao kvalitet prikaza naših stranica, za provjeravanje validnosti popunjenog upitnika i kako bi se spriječilo dupliranje odgovora jednog ispitanika. Svaki web pretraživač Vam omogućava da izaberete opciju obavještavanja, kada neko želi da postavi „kolačiće“ na Vaš računar, i svaki web pretraživač omogućava brisanje „kolačića“, odnosno ima mogućnost da spriječi njihovo učitavanje. Pomoću „kolačića“ ne prikupljamo nikakve dodatne informacije sa Vašeg računara osim informacija navedenih u ovoj stavci.


U kompaniji Valicon koristimo isključivo vlastite web servere koji pružaju zaštitu i sigurnost prema najnovijim standardima i kriterijima. Na taj način osiguravamo zaštitu Vaših informacija od gubitka, izmjene i nepravilnog korištenja. Pristup serveru i bazi podataka ima ograničen broj zaposlenih.

 

Zakon o zaštiti podataka.

 

Za dodatne informacije ili ovlaštenja, molimo kontaktirajte:

 

VALICON d.o.o.
Trampina 2/II, 71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 258 655

www.jaznam.ba

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Pristup podacima na profilu

Brza anketa

Kako ocenjujete izgled web stranice JaZnam?